หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 ...
2022-08-09 15:43:34
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล ...
2022-08-02 10:16:50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation LAB) จำนวน 7 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Sim ...
2022-08-01 09:39:09
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์อ่านรายละเอีย ...
2022-07-12 09:59:43
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร 44)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย ...
2022-07-07 10:30:58
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation LAB) จำนวน 7 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Sim ...
2022-07-06 12:40:31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ และจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ และจ้าง ...
2022-07-01 13:03:49
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงศูนย์โอลิมปิก อาคาร 22 ชั้น 1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงศูนย์โอลิมปิก อาคาร 22 ชั้น 1อ่า ...
2022-06-30 10:01:24
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือประกอบการอบรมสำหรับการเรียนรู้ Active Learning
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนังสือประกอบการอบรมสำหรับการเรียนรู้ Ac ...
2022-06-30 09:43:32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมแซมสนามหญ้าฟุตบอล และโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลนักศึกษากองทุนกู้ยืม (กยศ.)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมแซมสนามหญ้าฟุตบอล และโครงการพัฒน ...
2022-06-24 14:04:14
ข่าวย้อนหลัง