หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อความรู้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อความรู้รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยวิธี ...
2024-05-24 15:57:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดไฟสำหรับสตูดิโอถ่ายวิดีโอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดไฟสำหรับสตูดิโอถ่ายวิดีโอ) ด้วยวิธ ...
2024-05-20 11:54:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มแผนที่ความลึกทะเลชายฝั่งสำหรับเขตพื้นที่อีอีซี โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มแผนที่ความลึกทะเลชายฝั่งสำหรับเขตพื้นที่อีอีซี โดยวิธีคัดเ ...
2024-05-17 15:56:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Centers) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Centers) วิทยาลัยนิเทศศา ...
2024-05-07 13:24:55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyfles Learning Room) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyfles Learning Room) โดยวิธีคัด ...
2024-05-01 14:06:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาส ...
2023-03-27 14:49:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จํานวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จํานวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดร ...
2023-01-25 11:21:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตู้โยสาร 12 ที่นั่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถตู้โยสาร 12 ที่นั่งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2021-12-14 16:51:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจีสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจีสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 ระบบ ด้วย ...
2021-11-19 15:49:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าใช้บริการระบบ Google Workspace for Education
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าใช้บริการระบบ Google Workspace for Educationอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแ ...
2021-11-19 15:46:01
ข่าวย้อนหลัง