หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2023-06-02 15:57:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนพร้อมทางเดินลานจอดรถ กำแพงกันดิน ระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนพร้อมทางเดินลานจอดรถ กำแพงกันดิน ระบบระบายน้ำ แล ...
2023-05-31 16:08:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัตรกรรมและการจัดการ อาคาร 37 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัตรกรรมและการจัดการ อาคาร 37 โดยวิธี ...
2023-05-31 16:07:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ ...
2023-05-24 14:10:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาซอฟแวร์วิเคราะห์ผลกระทบของอุทกภัยอัจฉริยะด้วยข้อมูลดาวเทียมเรด้าร์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาซอฟแวร์วิเคราะห์ผลกระทบของอุทกภัยอัจฉริยะด้วยข้อมูลดาวเทียมเรด้าร์ ...
2023-05-24 14:08:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอแอลอีดี จำนวน ๑ จอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจอแอลอีดี จำนวน ๑ จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ...
2023-05-22 14:13:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีคัดเล ...
2023-05-22 14:04:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติระบบควบคุมระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติระบบควบคุมระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ...
2023-05-11 15:06:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ...
2023-05-11 15:04:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ ...
2023-05-08 14:25:33
ข่าวย้อนหลัง