หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีคัดเลื ...
2022-09-27 10:55:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Data Center โดยวิธีเฉพาะเ ...
2022-09-20 09:31:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสมือนจริง สำหรับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสมือนจริง สำหรับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ...
2022-09-20 09:30:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ โดยวิธีเ ...
2022-09-15 11:53:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบสำรองข้อมูล VM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบสำรองข้อมูล VM โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ่า ...
2022-09-15 11:52:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าให้บริหารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศและต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าให้บริหารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศแ ...
2022-09-15 11:51:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิ ...
2022-09-15 11:50:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ่มเต ...
2022-09-13 13:57:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา ...
2022-09-07 15:50:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและปรับปรุงระบบห้องประชุมแบบไฮบริด และระบบการเรียนการสอนรูปแบบไฮบริด โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและปรับปรุงระบบห้องประชุมแบบไฮบริด และระบบการเรียนการสอนรูปแบบไฮบ ...
2022-09-07 11:22:55
ข่าวย้อนหลัง