หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจีสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจีสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 ระบบ ด้วย ...
2021-11-19 15:49:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าใช้บริการระบบ Google Workspace for Education
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าใช้บริการระบบ Google Workspace for Educationอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแ ...
2021-11-19 15:46:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-12-18 20:10:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโถงกลาง วิทยาลัยนานาชาติ จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโถงกลาง วิทยาลัยนานาชาติ จังหวัดนครปฐม ด้ว ...
2020-04-16 11:59:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 100 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-03-12 16:46:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคาร 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคาร 26อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-03-12 15:52:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-02-27 15:32:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-01-07 16:17:22
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างห้องสุขา 2 อาคารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างห้องสุขา 2 อาคารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีอ่านรายละเอียด ...
2019-08-06 13:25:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและห้องประชุมชั้น 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและห้องประชุมชั้น 4อ่านรายละเอียดเ ...
2019-08-06 13:20:49
ข่าวย้อนหลัง