หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างก่อสร้างถนนพร้อมทางเดิน ลานจอดรถ กำแพงดิน ระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างก่อสร้างถนนพร้อมทางเดิน ลานจอดรถ กำแพงดิน ระบบ ...
2023-12-04 13:49:13
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) จำนวน 55 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนั ...
2023-11-30 13:57:13
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานกราฟิกระดับสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานกราฟิกระดับสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- ...
2023-11-23 16:38:11
ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำ ...
2023-11-23 16:37:20
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานกราฟิกระดับสูง จำนวน 15 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานกราฟิกร ...
2023-11-16 15:49:11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราค ...
2023-11-08 13:57:59
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ แบบเลเซอร์
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องมัลติมีเดียโปร ...
2023-11-07 16:08:52
ประกวดราคาซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและย ...
2023-10-31 09:42:43
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับงานประมวลผลกราฟิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสำหรับงานประมวลผลกราฟิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2023-10-25 15:28:16
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกว ...
2023-10-24 16:10:01
ข่าวย้อนหลัง