หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาส ...
2023-02-02 10:54:11
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติระบบไฟฟ้ากำลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฎิบัติระบบไฟฟ้ากำลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและยื่ ...
2023-02-01 09:58:26
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2023-02-01 09:57:28
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมิเดีย ด้วยวิธีการ e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมิเดีย ด้วยวิธีการ e-bidding- ...
2023-01-25 14:07:26
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธี e-bidding- อ่านรายละเ ...
2023-01-25 14:01:48
TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- ...
2023-01-25 11:18:39
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการทางอ ...
2023-01-23 16:55:27
ประกวดราคาซื้อจอแอลอีดี จำนวน 1 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจอแอลอีดี จำนวน 1 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและยื่นซองเสน ...
2023-01-23 16:45:45
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย (Human Vibration Meter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย (Human Vibration Meter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท ...
2023-01-23 16:44:58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสันทนาการ Co-working เพื่อพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสันทนาการ Co-working เพื่อพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ...
2023-01-23 16:44:00
ข่าวย้อนหลัง