หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการสร้างต้นแบบชิ้นงาน ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการสร้างต้นแบบชิ้นงาน ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2024-05-21 16:11:52
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านพาณิชยนาวี (ห้องเรียนเสมือนจริง) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านพาณิชยนาวี (ห้องเรียนเสมือนจริง) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวด ...
2024-05-21 16:10:58
ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราค ...
2024-05-21 09:33:47
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคาร ๕๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคาร ๕๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- ...
2024-05-20 15:55:36
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) ด้วยวิธีประกวดร ...
2024-05-20 11:58:05
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ วิทยาลัยพยาบาลและส ...
2024-05-20 11:56:16
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 45 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 45 เครื่องอ่านรายละเอียด ...
2024-05-20 11:43:18
ประกวดราคาจ้างทำบัตรประจำตัวนักศึกษารูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างทำบัตรประจำตัวนักศึกษารูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ...
2024-05-14 14:13:55
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฎิบัติการสร้างต้นแบบชิ้นงาน 3 มิติ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฎิบัติการสร้างต้นแบบชิ้นงาน 3 มิติอ่านรายละเอียดเพ ...
2024-05-13 16:10:06
ข่าวย้อนหลัง