หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรายละ ...
2023-03-21 15:55:31
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloudอ่าน ...
2023-03-21 15:33:34
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านรายละเ ...
2023-03-10 15:45:12
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า จำนวน 6 ...
2023-03-01 10:55:52
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท ...
2023-02-28 11:32:07
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติระบบควบคุมระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติระบบควบคุมระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับแ ...
2023-02-23 12:26:34
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one ที่ใช้สำหรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one ที่ใช้สำหรับกิจกรรมการจั ...
2023-02-09 14:39:34
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการชุดฝึกปฏิบัติระบบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการชุดฝึกปฏิบัติระบบคุมระบบไฟฟ้า จำ ...
2023-02-03 14:50:03
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาส ...
2023-02-02 10:54:11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมิเดีย ด้วยวิธีการ e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมิเดีย ด้วยวิธีการ e-bidding- ...
2023-01-25 14:07:26
ข่าวย้อนหลัง