หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน อาคารวิทยาลัยโลจีสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน อาคารวิทยาลัยโลจีสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ...
2021-10-04 15:36:20
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)งานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)งานจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู ...
2021-10-04 14:06:01
โครงการจัดซื้อระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi ...
2021-10-01 12:05:15
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน แบบ Hyper-Converged พร้อมระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน แบบ Hyper-Converge ...
2021-09-29 14:19:08
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาลเสมือนจริง Nursing Learning Simulation Laboratory (NLSL)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาลเสมือ ...
2021-09-29 11:02:47
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลอง จำนวน 2 รายการ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลอง จำนวน 2 รายการอ่านรายละเอ ...
2021-09-29 10:39:44
ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้นทางสาธารณสุขศาสตร์ (Terms of Reference : TOR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้นทางสาธารณสุขศ ...
2021-09-27 16:07:02
ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบมี iPad null (Terms of Reference : TOR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบมี iPad null (T ...
2021-09-27 16:03:38
ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติแบบจอสัมผัส (Terms of Reference : TOR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติแบบจอสัมผัส (Terms of R ...
2021-09-27 16:01:00
ข่าวย้อนหลัง