หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ Adobe Creative Cloud
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ Adobe Creative Cloudอ่า ...
2024-05-13 15:59:45
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคาร 54
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคาร 54อ่านรายล ...
2024-05-08 13:24:05
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2อ่านร ...
2024-04-30 14:45:58
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2023-04-20 13:42:45
TOR โครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ อาคาร 37
TOR โครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ อาคาร 37 : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รา ...
2023-04-03 16:53:39
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมิเดีย ด้วยวิธีการ e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมิเดีย ด้วยวิธีการ e-bidding- ...
2023-01-25 14:07:26
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธี e-bidding- อ่านรายละเ ...
2023-01-25 14:01:48
TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- ...
2023-01-25 11:18:39
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการทางอ ...
2023-01-23 16:55:27
ข่าวย้อนหลัง