หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างทำวีดีโอสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์และบทเรียนทบทวนของนักศึกษา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างทำวีดีโอสื่อสำหรับการเรียนการ ...
2021-04-07 14:04:11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบห้องเรียนสนับสนุนการสอนแบบ Online ระบบการสอนแบบ e-Exam จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ระบบห้องเรียนสนับสนุนการสอนแบบ Onl ...
2021-03-12 16:20:17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงสำนักงานวิทยาลัยพยาบา ...
2021-03-10 14:34:46
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 26 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 26 เครื ...
2021-03-10 13:14:28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่องอ่านราย ...
2021-02-19 16:29:26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงสำนักงาน และปรับปรุงห้องเรียนพร้อมครุภณฑ์ประกอบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงสำนักงาน และปรับปรุงห ...
2021-02-19 10:57:50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต ...
2021-02-11 14:19:07
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หุ่นจำลอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หุ่นจำลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-09-30 14:23:54
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุดทดลองการเลี้ยวเบนของแสง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุดทดลองการเลี้ยวเบนของแสงอ่านรายละเอียด ...
2020-09-30 14:22:24
ข่าวย้อนหลัง