หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างปรับปรุงระบบน้ำบาดาล จ้างปรับปุงห้องสำนักงาน ศูนย์นครปฐม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างปรับปรุงระบบน้ำบาดาล จ้างปรับ ...
2020-07-02 14:51:50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนปริญญาเอก โครงการจ้างบริการฐานข้อมูลออนไลน์ Scopus
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนปริญญาเอก โค ...
2020-06-15 14:05:23
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ...
2020-06-11 14:57:37
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างตัดเสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ จ้างปรับปรุงห้อง 38408 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างตัดเสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิท ...
2020-06-10 09:39:21
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ...
2020-06-10 09:36:17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมแล ...
2020-05-13 15:54:49
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ...
2020-05-01 16:08:23
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างบำรุงรักษาและต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ Next Generation Firewall
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างบำรุงรักษาและต่ออายุการรับประ ...
2020-05-01 12:00:11
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-04-28 11:11:31
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 45 เครื่อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 45 เครื่อง- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-04-28 11:07:24
ข่าวย้อนหลัง