หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการอ่านรายละเอียดเพ ...
2021-07-02 11:57:35
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการอ่ ...
2021-06-29 11:57:17
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 80 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที ...
2021-06-18 13:55:06
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์อ่านรายละเอีย ...
2021-06-14 10:22:23
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างบริการฐานข้อมูลออนไลน์ Scopus
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างบริการฐานข้อมูลออนไลน์ Scopus ...
2021-06-04 15:30:38
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 182 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 182 รายการอ่านรา ...
2021-05-21 14:19:43
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างออกแบบหอประชุมอเนกประสงค์ และศูนย์แสดงสินค้านวัตกรรม มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างออกแบบหอประชุมอเนกประสงค์ และศูนย์แส ...
2021-05-13 15:52:31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หุ่นจำลอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หุ่นจำลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-09-30 14:23:54
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุดทดลองการเลี้ยวเบนของแสง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชุดทดลองการเลี้ยวเบนของแสงอ่านรายละเอียด ...
2020-09-30 14:22:24
ข่าวย้อนหลัง