หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอ ...
2020-08-05 15:18:11
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีอ่านร ...
2020-08-03 14:48:24
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าอาคาร2 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าอาคาร2 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุ ...
2020-08-03 14:47:11
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 835 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 835 เครื่อง ...
2020-07-31 11:28:47
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 40 เครื่ ...
2020-07-24 11:53:34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ข้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติฝั่งตะวันตก วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ข้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติฝั่งตะวันตก วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวด ...
2020-07-21 10:14:02
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 200 ตัว โดยวิธีคัดเลือก
-ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 200 ตัว โดยวิธีคัดเลื ...
2020-07-16 13:42:23
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ข้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ข้างอาคารวิทยาลัยนานาชาติ วิท ...
2020-07-15 10:13:42
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้ ...
2020-06-11 14:58:43
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่องอ่านรายละเอียดเ ...
2020-06-11 14:56:26
ข่าวย้อนหลัง