หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรั ...
2020-05-20 14:42:32
ประกาศคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์แบบ Desktop จำนวน 45 เครื่อง
ประกาศคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์แบบ Desktop จำนวน 45 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตาราง ...
2020-05-12 13:59:31
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับ ...
2020-05-07 13:01:48
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5492 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5492 เครื่อง- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-04-28 11:03:48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินมีหลังคา(Cover way)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินมีหลังคา(Cover way)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านรายล ...
2020-04-24 12:47:02
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ...
2020-04-23 13:28:25
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภั ...
2020-04-23 13:26:37
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่องราคาก ...
2020-04-20 11:18:54
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover way) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover way) ด้วยวิธีปร ...
2020-04-17 12:16:08
ข่าวย้อนหลัง