หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2021-01-19 15:27:55
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2700 ซีซี ด้วยวิธี ...
2021-01-07 09:47:03
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก (บางส่วน) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมราคาก ...
2020-12-28 16:01:08
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ...
2020-12-28 15:13:21
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ตู้) ขนาด12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ตู้) ขนาด12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
2020-12-03 16:04:56
ประกวดราคาซื้อเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยด้านเวชสำอาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปฏิกรณ์ในห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยด้านเวชสำอาง จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธ ...
2020-11-30 15:55:09
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วัน ...
2020-11-30 15:53:42
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)รถตู้โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)รถตู้โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ...
2020-11-27 09:53:06
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เบนซิน) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เบนซิน) ปริมาต ...
2020-11-16 13:45:50
ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมและทำแห้งสารภายใต้สภาวะเยือกแข็ง
ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมและทำแห้งสารภายใต้สภาวะเยือกแข็งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-10-26 13:17:20
ข่าวย้อนหลัง