หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมและทำแห้งสารภายใต้สภาวะเยือกแข็ง
ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมและทำแห้งสารภายใต้สภาวะเยือกแข็งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-10-26 13:17:20
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงห้องสันทนาการ เพื่อการศึกษา Co-working Space
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงห้องสันทนาการ เพื่อการศึกษา Co-working Spac ...
2020-10-22 15:35:45
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2020-10-22 13:53:05
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา (เดิม) วิทยาเขตนครปฐม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพักนักศึกษา (เดิม) วิทย ...
2020-10-19 11:53:38
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- ...
2020-10-15 15:56:38
ประกวดราคาซื้อชุดการทดลองการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์บันทึกและประมวลผ่านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดการทดลองการเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์บันทึกและประมวลผ่านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด  ด ...
2020-10-12 17:12:18
ประกวดราคาซื้อเครื่องปฎิกรณ์ในห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยด้านเวชสำอาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปฎิกรณ์ในห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยด้านเวชสำอาง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกว ...
2020-10-12 17:11:21
ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลางขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลางขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและยื่นซองเ ...
2020-10-12 17:10:24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนเพื่อผลิตนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีและการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ห้องปฏิบัติการและห้องเรียนเพื่อผลิตนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีและการออก ...
2020-10-12 17:09:22
ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและยื่นซอ ...
2020-10-09 15:01:18
ข่าวย้อนหลัง