หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ...
2021-03-31 09:53:16
TOR โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณและโปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
TOR โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณและโปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายและเครื ...
2021-03-30 18:03:20
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ระบบห้องเรียนสนับสนุนการสอนแบบ On-line ระบบการสอนแบบ e-Exam จำนวน 1 ระบบ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ระบบห้องเรียนสนับสนุนการสอนแบบ On-line ระบบการสอนแบบ e-Ex ...
2021-03-12 16:22:57
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 26 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 26 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมราคากลางอ่าน ...
2021-03-10 13:15:48
งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา
งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมราคากลางอ ...
2021-03-02 14:15:04
TOR รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี
TOR รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี- อ่านรายละเอียดTOR- ตา ...
2021-01-27 16:43:54
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 26 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 26 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรา ...
2021-01-25 15:06:53
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2021-01-19 15:27:55
ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมและทำแห้งสารภายใต้สภาวะเยือกแข็ง
ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมและทำแห้งสารภายใต้สภาวะเยือกแข็งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-10-26 13:17:20
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานปรับปรุงห้องวิจัยและฝึกอบรมเฉพาะทางผู้สูงวัย
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการงานปรับปรุงห้องวิจัยและฝึกอบรมเฉพาะทางผู้สูงวัยอ่า ...
2020-09-30 14:37:41
ข่าวย้อนหลัง