หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดีโอสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์และบทเรียนทบทวนของนักศึกษา โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวีดีโอสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์และบทเรียนทบทวนของนักศึกษา โดยวิธ ...
2021-04-30 14:10:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาระนอง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึ ...
2021-04-30 14:09:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาระนอง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและหอพัก มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาระนอง ...
2021-04-30 14:07:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ...
2021-04-29 10:12:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ...
2021-04-19 11:23:58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกปริญญาบัตรบัณฑิต โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำปกปริญญาบัตรบัณฑิต โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่งที่มา : ฝ ...
2021-04-09 10:30:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการศึกษา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-12-18 20:10:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบ คณะมนุษยศาสตร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดและบริเวณโดยรอบ คณะมนุษยศาสตร์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-09-30 13:55:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโถงกลาง วิทยาลัยนานาชาติ จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโถงกลาง วิทยาลัยนานาชาติ จังหวัดนครปฐม ด้ว ...
2020-04-16 11:59:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 100 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-03-12 16:46:28
ข่าวย้อนหลัง