หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ ห้องเรียนและห้องประชุม 1157 และปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ ห้องเรียนแ ...
2024-06-18 15:03:08
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงตู้ไฟฟ้า Ring Main UnitRMU พร้อมติดตั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงตู้ไฟฟ้า Ring Main UnitRMU พ ...
2024-06-17 15:47:47
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตย ...
2024-06-11 10:21:11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อระบบจอภาพสำหรับหอประชุมสุนันทานุสรณ์ อาคาร 17 พร้อมติดตั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดซื้อระบบจอภาพสำหรับหอประชุมสุนันทานุส ...
2024-06-11 10:20:21
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อาหารไทยชาววัง รายวิชาศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารไทยชาววัง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อาหารไทยชาว ...
2024-05-23 14:21:40
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intru ...
2024-05-13 16:01:05
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์หัตถการปฐมพยาบาล และหัตถการทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์หัตถ ...
2024-05-13 15:58:50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ...
2024-05-13 15:58:02
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระดานอัจฉริยะ (Interactive Board)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระดานอัจฉริยะ (Interactive Board)อ่านรา ...
2024-04-26 11:07:28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การศึกษา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์การศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแ ...
2024-04-26 11:06:22
ข่าวย้อนหลัง