หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฎิบัติการเรียนรู้ระบบหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฎิบัติการเรียนรู้ระบบหุ่นยนต์ในอุ ...
2022-10-04 16:03:18
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ ...
2022-10-04 16:02:04
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิอ่านรายละเอ ...
2022-10-04 16:00:44
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับตรวจหารอยนิ้วมือแฝง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภู ...
2022-10-03 13:14:05
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตู้บ่มเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตู้บ่มเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ ...
2022-10-03 11:33:20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องบดตัวอย่างแบบหยาบและละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องบดตัวอย่างแบบหยาบและละเอียดอ่านรา ...
2022-10-03 11:32:23
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกระบบปฎิบัติระบบไฟฟ้ากำลัง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกระบบปฎิบัติระบบไฟฟ้ากำลังอ่านรายละ ...
2022-09-29 16:25:16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฎิบัติไมโครโปรเซสเซอร์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฎิบัติไมโครโปรเซสเซอร์อ่านรายละเอ ...
2022-09-29 16:24:10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนทั่วร่างกาย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนทั่วร่างกายอ่าน ...
2022-09-29 16:23:15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฎิบัติระบบควบคุมระบบไฟฟ้า
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฎิบัติระบบควบคุมระบบไฟฟ้าอ่านรายล ...
2022-09-29 16:22:18
ข่าวย้อนหลัง