หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฏิบัติระบบควบคุมระบบไฟฟ้า
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฏิบัติระบบควบคุมระบบไฟฟ้าอ่านรายล ...
2023-02-02 16:12:05
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟ้ากำลัง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฏิบัติระบบไฟฟ้ากำลังอ่านรายละเอีย ...
2023-01-23 16:41:20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ACM)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการขนส่งสินค้าทางอากา ...
2023-01-16 16:10:39
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างปรับปรุงห้องสันทนาการ Co-working เพื่อพักนักศึกษา/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างปรับปรุงห้องสันทนาการ Co-working เพื ...
2023-01-13 14:05:15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย (Human Vibration Meter)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนทั้งร่างกาย (Hu ...
2023-01-05 11:20:45
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรียน/จ้างออกแบบอาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬา/ปรับปรุงแบบรูปรายการห้องเรียน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรียน/จ้างออกแบบอา ...
2023-01-05 10:44:35
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เค ...
2022-12-23 13:12:53
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จอแอลอีดี จำนวน 1 จอ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จอแอลอีดี จำนวน 1 จออ่านรายละเอียดเพิ่มเ ...
2022-12-23 12:47:43
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ควบคุมงานก่อสร้างห้องเรียนรู้เสมือนจริงด้านสื่อมัลติมิเดีย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ควบคุมงานก่อสร้างห้องเรียนรู้เสมือนจริงด ...
2022-12-23 12:44:24
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชี ...
2022-12-21 16:02:10
ข่าวย้อนหลัง