หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์กลยุทธ์การสอนของครูต้นแบบ (โรงเรียนภาคกลาง) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์กลยุทธ์การสอนของครูต้นแบบ (โรงเรียนภาคกลาง) โดยวิธีคัดเ ...
2022-05-24 10:31:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา ...
2022-05-23 10:54:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดรา ...
2022-05-18 16:41:28
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีปร ...
2022-05-18 16:38:16
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ...
2022-05-03 16:05:16
ประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดรา ...
2022-05-03 16:03:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบห้องฝึกปฏิบัติการด้านสื่อมัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบห้องฝึกปฏิบัติการด้านสื่อมัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยวิธีคัด ...
2022-04-26 11:32:23
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยว ...
2022-04-26 11:31:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บอร์ดอัจฉริยะ Smart Board ที่ใช้สำหรับการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บอร์ดอัจฉริยะ Smart Board ที่ใช้สำหรับการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ โด ...
2022-04-20 09:44:42
ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ...
2022-04-11 09:57:35
ข่าวปัจจุบัน