หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณ ...
2018-10-11 16:04:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสระว่ายน้ำ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสระว่ายน้ำ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปอ่า ...
2018-10-04 10:10:20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณลักษณะทางความร้อน จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโ ...
2018-10-02 15:56:44
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมัน จำนวน 1 ชุด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมัน จำนวน 1 ชุดอ่านร ...
2018-10-02 15:55:22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ จำนวน 30 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมบนระ ...
2018-10-02 15:53:44
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ อาคาร32 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ อาคาร32 ...
2018-09-25 10:18:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีการคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร ศูน ...
2018-09-25 10:16:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งระบบภาพ เสียง และระบบไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งระบบภาพ เสียง และระบบไฟฟ้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่งที่มา : ฝ่ายพัส ...
2018-09-25 10:15:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ศูนย์วิทยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ศูนย์วิ ...
2018-09-25 10:13:45
ข่าวปัจจุบัน