หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่องอ่านร ...
2022-01-10 16:00:47
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างบำรุงและดูแลรักษาศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Data Center และจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างบำรุงและดูแลรักษาศูนย์ข้อมูลอิเล็กทร ...
2021-12-30 09:16:30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างบำรุงและดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือน แลัปรับปรุงห้องผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างบำรุงและดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือ ...
2021-12-15 15:22:43
แผนการจัดซื้อเครื่องปั่นแยกและเพาะเลี้ยงเชลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน1เครื่อง
แผนการจัดซื้อเครื่องปั่นแยกและเพาะเลี้ยงเชลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน1เครื่องอ่ ...
2021-12-14 17:08:10
แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน2เครื่อง
แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน2เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2021-12-14 17:06:12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดลส่วนที่เหลือทั้งหมดและปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดลส่วนที่เหลือทั้ ...
2021-12-13 11:24:58
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างบริการดูแลและบริหารจัดการระบบ Access Point และ Wifi Network
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างบริการดูแลและบริหารจัดการระบบ Access ...
2021-12-07 16:36:33
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงถนนลาดแอสฟัลท์ (Asphalt)ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงถนนลาดแอสฟัลท์ (Asphalt)ศูนย์การ ...
2021-12-07 16:35:29
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcript
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึก ...
2021-11-15 16:24:40
ข่าวย้อนหลัง