หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์กลยุทธ์การสอนของครูต้นแบบ และจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์กลยุทธ์การสอนของครู ...
2022-04-07 09:57:14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ เรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ เรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative ...
2022-01-25 20:23:04
แผนการจัดซื้อเครื่องปั่นแยกและเพาะเลี้ยงเชลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน1เครื่อง
แผนการจัดซื้อเครื่องปั่นแยกและเพาะเลี้ยงเชลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน1เครื่องอ่ ...
2021-12-14 17:08:10
แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน2เครื่อง
แผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน2เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2021-12-14 17:06:12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น4คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น4คณ ...
2021-09-03 10:23:11
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-04-28 11:11:31
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 45 เครื่อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 45 เครื่อง- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-04-28 11:07:24
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ห้องอุปกรณ์การะจายสัญญาณย่อย ชั้น2 อาคา26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณคอมพิวเ ...
2020-04-21 10:59:56
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาชั้นป ...
2020-03-12 10:12:18
ข่าวย้อนหลัง