หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2019-07-24 15:34:23
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ...
2019-06-27 10:46:33
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตู้ปลอดเชื้อ จํานวน ๒ ตู้
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตู้ปลอดเชื้อ จํานวน ๒ ตู้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2019-01-11 14:58:10
แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 8 รายการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แผนงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 8 รายการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประกาศ ...
2018-10-24 16:28:55
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 เรื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2 เรื่อง.pdf ...
2018-09-28 21:49:30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 เรื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 เรื่อง.pdf ...
2018-09-28 21:48:04
ข่าวย้อนหลัง