หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธั ...
2018-05-10 13:37:41
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามอ่ ...
2018-05-10 13:35:00
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบปล่องลิฟต์ อาคารสำนักงานอธิการบดี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบปล่องลิฟต์ อาคารสำนักงานอธิการบดีอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2018-05-10 12:33:16
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรและนักศึกษา 6 ชั้น ศูนย์การศึกษาระนอง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรและนักศึกษา 6 ชั้น ศูนย์การศึกษาระนองอ่านรายละเอียดเพิ ...
2018-05-10 12:32:01
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคลังจัดเก็บเอกสารพร้อมครุภัณฑ์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคลังจัดเก็บเอกสารพร้อมครุภัณฑ์อ่านรายละเอียดเ ...
2018-05-10 12:30:08
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระยะเวลาตั้งแต่ ...
2018-05-10 12:28:22
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องเรียนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องเรียนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุ ...
2018-05-10 12:20:00
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤ ...
2018-05-10 12:18:17
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามอ่ ...
2018-05-10 13:35:02
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาอาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาอาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อ่านรายละเอีย ...
2018-05-10 12:13:59
ข่าวย้อนหลัง