หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลรักษาวามปลอดภัยและงานจราจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลรักษาวามปลอดภัยและงานจราจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การ ...
2018-05-10 12:03:54
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องเรียนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องเรียนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุ ...
2018-05-10 12:00:54
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะตั้งแต่ 1 ตุลาคม ...
2018-05-10 11:55:27
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อหนังสือภาษาอังกฤษ ปี 2561อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2018-05-08 20:48:53
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 5 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อหุ่นจำลอง จำนวน 5 รายการอ่านรายละเอี ...
2020-01-14 15:05:42
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เครื่องบดหยาบ จํานวน ๑ เครื่อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เครื่องบดหยาบ จํานวน ๑ เครื่องอ่านรายละเอียดเ ...
2019-01-11 15:03:51
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เครื่องบีบเมล็ดน้ํานั้น จํานวน ๑ เครื่อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เครื่องบีบเมล็ดน้ํานั้น จํานวน ๑ เครื่องอ่านรายละเอี ...
2019-01-11 15:00:49
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องถ่ายภาพเจล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เครื่องถ่ายภาพเจลประกาศเครื่องถ่ายภาพเจล ...
2018-09-27 16:06:02
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อโปรแกรมระบบจัดการเครื่องปรับอากาศด้วยโทรศัพท์มือถือ ปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อโปรแกรมระบบจัดการเครื่องปรับอากาศด้วยโทรศัพท์มือถือ ปี 2561อ่านรายละเอียด ...
2018-05-08 20:53:19
ข่าวย้อนหลัง