หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ...
2022-11-02 16:32:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ...
2022-11-02 16:29:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนานวัตรกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนานวัตรกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ โ ...
2022-10-28 14:02:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี โ ...
2022-10-21 16:24:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวัย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก ระดับปฐมวัย ...
2022-10-21 16:23:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีดิจิทั ...
2022-10-21 16:22:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดเอทานอลแบบแรงเหวี่ยง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดเอทานอลแบบแรงเหวี่ยง จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประก ...
2022-10-18 16:25:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีคัดเลื ...
2022-09-27 10:55:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและดูแลรักษาระบบศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Data Center โดยวิธีเฉพาะเ ...
2022-09-20 09:31:38
ข่าวปัจจุบัน