หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บอร์ดอัจฉริยะ Smart Board ที่ใช้สำหรับการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์บอร์ดอัจฉริยะ Smart Board ที่ใช้สำหรับการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ โด ...
2022-04-20 09:44:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ...
2022-04-08 16:26:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางน้ำ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลากลางน้ำ โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่งที ...
2022-03-29 11:10:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส ll เอ 2 จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส ll เอ 2 จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ...
2022-03-23 09:42:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อสอบ Microsoft Office Specialist โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อสอบ Microsoft Office Specialist โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ่านรายละเอียดเพิ่ม ...
2022-03-15 13:16:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 ห้อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 ห้อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ...
2022-03-10 15:05:27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องประชุมสำนักงานคณบดีและห้องศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบห้องประชุมสำนักงานคณบดีและห้องศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธ ...
2022-03-10 15:04:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รองรับการเรียนการสอนแบบไฮบริคคลาสรูม โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รองรับการเรียนการสอนแบบไฮบริคค ...
2022-03-10 15:03:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการบิน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการบิน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวด ...
2022-03-08 14:51:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ...
2022-03-03 10:57:40
ข่าวปัจจุบัน