หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับพัฒนาโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ จํานวน ๓๐ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับพัฒนาโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ จํานวน ...
2018-11-20 16:02:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัด นครปฐม (ระยะที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัด นครปฐม (ระย ...
2018-10-18 09:33:10
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำความสะอาด
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำความสะอาด.pdf ...
2018-09-28 21:51:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหมุนเวียนของน้ำและบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหมุนเวียนของน้ำและบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาจังหวั ...
2018-05-10 10:03:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถมดินสวนสาธารณะเพื่อรองรับปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถมดินสวนสาธารณะเพื่อรองรับปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์การศึกษาจังหว ...
2018-05-10 10:01:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560อ่านรายละเอี ...
2018-05-10 09:58:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำปล่องลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟท์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำปล่องลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟท์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2018-05-10 09:56:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคาร 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคาร 12อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2018-05-10 09:54:53
ข่าวย้อนหลัง