หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหมุนเวียนของน้ำและบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบหมุนเวียนของน้ำและบำบัดน้ำเสีย ศูนย์การศึกษาจังหวั ...
2018-05-10 10:03:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถมดินสวนสาธารณะเพื่อรองรับปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถมดินสวนสาธารณะเพื่อรองรับปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์การศึกษาจังหว ...
2018-05-10 10:01:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560อ่านรายละเอี ...
2018-05-10 09:58:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำปล่องลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟท์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำปล่องลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟท์อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2018-05-10 09:56:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคาร 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคาร 12อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2018-05-10 09:54:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มประตูและป้ายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มประตูและป้ายชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจัง ...
2018-05-09 17:31:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังหินแกรนิตและตราสัญลักษณ์บริเวณหน้าจั่ว อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังหินแกรนิตและตราสัญลักษณ์บริเวณหน้าจั่ว อาคารค ...
2018-05-09 17:29:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงร้านเสื้อผ้า SSRU Closet บริเวณอาคารศรีจุฑาภา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงร้านเสื้อผ้า SSRU Closet บริเวณอาคารศรีจุฑาภาอ่านรายละเอียดเพิ่ม ...
2018-05-09 17:26:06
แจ้งให้ทำสัญญา บริษัท ชอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
แจ้งให้ทำสัญญา บริษัท ชอคเก้อร์กลาส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2018-05-09 17:23:23
ข่าวย้อนหลัง