หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองอ่านรายละเ ...
2018-05-09 16:05:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงห้องเรียนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงห้องเรียนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ...
2018-05-09 16:02:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเก็บและคัดแยกขยะภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเก็บและคัดแยกขยะภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2018-05-09 15:55:50
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคลังจัดเก็บเอกสารพร้อมครุภัณฑ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารคลังจัดเก็บเอกสารพร้อมครุภัณฑ์ โดยวิ ...
2018-05-09 15:54:01
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบทางไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบทางไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอ่า ...
2018-05-09 15:52:13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปล่องลิฟต์ อาคารสำนักงานอธิการบดี
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปล่องลิฟต์ อาคารสำนักงานอธิการบดีอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2018-05-09 15:46:54
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดส ...
2018-05-09 15:44:34
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรและนักศึกษา 6 ชั้น ศูนย์การศึกษาระนอง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรและนักศึกษา 6 ชั้น ศูนย์การศึกษาระนองอ่าน ...
2018-05-09 15:41:09
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือกอ่า ...
2018-05-09 15:37:14
ข่าวย้อนหลัง