หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ...
2022-04-11 09:57:35
ยกเลิกประกาศ ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต
ยกเลิกประกาศ ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต-อ่านรายละเ ...
2022-04-08 11:38:02
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำ ...
2022-03-17 13:12:06
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloudอ่านร ...
2022-03-09 13:38:55
ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส ll เอ 2 (Biohazard Safety Cabinet Class ll Type A2) 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส ll เอ 2 (Biohazard Safety Cabinet Class ll Type A2) 2 ตู้ ด้วยวิธี ...
2022-03-09 13:37:38
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2022-02-21 11:11:51
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการข้อสอบ Microsoft Office Specialist โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการข้อสอบ Microsoft Office Specialist โดยวิธีเฉพาะเจา ...
2022-02-17 16:55:36
ประกาศจ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 ห้อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศจ้างออกแบบห้องปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 ห้อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกำหนดรับและยื่นซอง ...
2022-02-15 16:23:49
ประกาศจ้างออกแบบห้องประชุมสำนักงานคณบดีและห้องศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศจ้างออกแบบห้องประชุมสำนักงานคณบดีและห้องศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 2 ห้อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่ว ...
2022-02-15 16:22:23
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อเครื่องปั่นแยกและเพราะเลี้ยงเซลล์ภายใต้การควบคุม ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อเครื่องปั่นแยกและเพราะเลี้ยงเซลล์ภายใต้การควบคุม ด้วย ...
2022-02-08 15:51:43
ข่าวปัจจุบัน