หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจอแอลอีดี จำนวน 1 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจอแอลอีดี จำนวน 1 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและยื่นซองเสน ...
2023-04-25 15:45:54
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านรายละเ ...
2023-03-10 15:45:12
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า จำนวน 6 ชุด
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า จำนวน 6 ...
2023-03-01 10:55:52
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท ...
2023-02-28 11:32:07
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติระบบควบคุมระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติระบบควบคุมระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับแ ...
2023-02-23 12:26:34
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ...
2023-02-15 15:55:13
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ...
2023-02-13 11:56:32
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราค ...
2023-02-13 11:55:38
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ...
2023-02-13 10:29:52
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one ที่ใช้สำหรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one ที่ใช้สำหรับกิจกรรมการจั ...
2023-02-09 14:39:34
ข่าวปัจจุบัน