หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร 44) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร 44) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2022-08-24 09:44:16
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร 44) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพิสมัยพิมลสัตย์ (อาคาร 44) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi ...
2022-07-26 18:16:57
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โอลิมปิก อาคาร 22 ชั้น 1
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้โอลิมปิก อาคาร 22 ชั้น ...
2022-07-04 11:12:39
ประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับ ...
2022-06-29 10:14:25
ประกาศขอบเขตงาน โครงการเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต (Terms of Reference : TOR)
ประกาศขอบเขตงาน โครงการเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต (Terms of Reference : TOR)อ่านรายละเอียดเพิ ...
2022-06-22 11:01:10
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรั ...
2022-06-09 10:19:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดรา ...
2022-05-18 16:41:28
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีปร ...
2022-05-18 16:38:16
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ...
2022-05-03 16:05:16
ข่าวปัจจุบัน