หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำ ...
2022-10-03 10:05:10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดร ...
2022-10-03 10:02:43
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่องอ่ ...
2022-09-30 14:39:06
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2022-09-30 13:33:39
ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ทดสอบหาความแรงและสารสำคัญในกัญชา ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ทดสอบหาความแรงและสารสำคัญในกัญชา ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิ ...
2022-09-30 13:32:37
ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการทางคลินิกสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการทางคลินิกสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
2022-09-30 13:31:42
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราค ...
2022-09-30 10:34:03
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเ ...
2022-09-23 16:33:37
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ข ...
2022-09-23 16:32:12
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ทดสอบหาความแรง และสารสำคัญในกัญชาด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ทดสอบหาความแรง และสารสำคัญในกัญ ...
2022-09-23 16:11:47
ข่าวย้อนหลัง