หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning ...
2024-06-20 16:18:43
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายแบบวัดแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายแบบวัดแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อ ...
2024-06-18 13:48:53
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์หัตถการปฐมพยาบาลและหัตถการทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์หัตถการปฐมพยาบาลและหัตถการทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุ ...
2024-06-14 15:31:28
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อระบบจอแสดงภาพสำหรับหอประชุมสุนันทานุสรณ์ (อาคาร 17) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อระบบจอแสดงภาพสำหรับหอประชุมสุนันทานุสรณ์ (อาคาร 17 ...
2024-06-14 15:01:11
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรมอ่านรายละเอียดเพิ่มเ ...
2024-06-14 15:00:08
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องรับรองสโมสรอาจารย์ มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงห้องรับรองสโมสรอาจารย์ มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ ...
2024-06-14 13:54:20
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd ...
2024-06-13 13:43:41
ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตเพื่อรองรับเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขตเพื่อรองรับเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส ด้วยวิธีปร ...
2024-06-13 13:42:45
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้นทางสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้นทางสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประก ...
2024-06-12 09:47:19
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ด้วยวิ ...
2024-06-12 09:46:13
ข่าวย้อนหลัง