หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงห้องรับรองสโมสรอาจารย์ มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงห้องรับรองสโมสรอาจารย์ มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตนคร ...
2024-06-11 10:29:31
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการสร้างต้นแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการสร้างต้นแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2024-06-11 10:22:04
ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ก ...
2024-06-10 15:02:33
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกว ...
2024-06-10 15:01:41
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายแบบวัดแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายแบบวัดแยกส่วน จำนวน 1 เครื่องอ่านรายละเอียดเพ ...
2024-06-10 10:17:44
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต เพื่อรองรับเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส (Metaverse)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อระบบบริหารจัดการข้อมูลการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต เพื่ ...
2024-06-05 16:15:53
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) จำนวน 10 ชุด
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning) จ ...
2024-06-05 16:14:28
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงงานประมวลผล แบบที่2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงงานประมวลผล แบบที่2 (จอแ ...
2024-06-04 16:01:07
ประกาศขอบเขตงาน (TOR) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่2 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขอบเขตงาน (TOR) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่2 จำนวน ...
2024-05-30 14:15:06
ประกาศขอบเขตงาน (TOR) ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้นทางสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
ประกาศขอบเขตงาน (TOR) ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้นทางสาธารณสุขศาสตร์ จำนว ...
2024-05-30 14:13:51
ข่าวย้อนหลัง