หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

TOR โครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ อาคาร 37
TOR โครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ อาคาร 37 : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รา ...
2023-04-03 16:53:39
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานอาคารศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ ...
2023-03-29 16:08:39
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud
ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่ ...
2023-03-28 12:26:50
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรายละ ...
2023-03-21 15:55:31
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloudอ่าน ...
2023-03-21 15:33:34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมิเดีย ด้วยวิธีการ e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมิเดีย ด้วยวิธีการ e-bidding- ...
2023-01-25 14:07:26
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธี e-bidding- อ่านรายละเ ...
2023-01-25 14:01:48
TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- ...
2023-01-25 11:18:39
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการทางอ ...
2023-01-23 16:55:27
ประกวดราคาซื้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน40ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน40ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่ ...
2022-12-07 14:54:11
ข่าวย้อนหลัง