หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับและยื ...
2021-10-12 10:21:32
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพอ่านราย ...
2021-10-12 10:19:59
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพอ่ ...
2021-10-12 10:18:17
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุข ...
2021-10-12 10:16:44
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเต็มตัว ฟังเสียงในร่างกายได้ พร้อมจอแสดงผล
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้ ...
2021-10-11 15:51:41
ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรั ...
2021-10-11 12:05:05
ประกาศ(ร่าง)ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 56 ชั้น 2 พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
ประกาศ(ร่าง)ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 56 ชั ...
2021-10-11 12:02:46
ประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจีสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจีสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน ...
2021-10-08 12:15:46
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวิเคราะห์พยาธิสภาพของชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวิเคราะห์พยาธิสภาพของชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่องอ่าน ...
2021-10-07 15:23:55
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องปั่นแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องปั่นแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซคา ...
2021-10-07 15:22:40
ข่าวย้อนหลัง