หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส ll เอ2 (Biohazard Safety Cabinet Class ll Type A2) จำนวน 2 ตู้
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส ll เอ2 (Biohazard Safety Cabinet Clas ...
2021-10-07 15:21:00
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ...
2021-10-07 15:19:35
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ...
2021-10-07 15:16:06
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ คณะครุศาสตร์
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์ประกอ ...
2021-10-06 16:14:03
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลอง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลอง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรับแ ...
2021-10-05 15:10:06
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาลเสมือนจริง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้การพยาบาลเสมือนจริง จำนวน 11 รายการ  ด้วยวิธีประกวด ...
2021-10-05 15:08:41
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวัดสีจำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวัดสีจำนวน 1 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมราคากลา ...
2021-10-05 15:06:26
ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบมี iPad null จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบมี iPad null จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกว ...
2021-10-04 15:39:13
ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้นทางสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพและบำบัดโรคเบื้องต้นทางสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ตัว ด้วยว ...
2021-10-04 15:37:25
ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราค ...
2021-10-04 15:36:01
ข่าวย้อนหลัง