หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

TOR รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี
TOR รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง (ดีเซล) กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี- อ่านรายละเอียดTOR- ตา ...
2021-01-27 16:43:54
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่ง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่เกิน 6 ที่นั่งอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2021-01-19 15:27:55
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5492 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5492 เครื่อง- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-04-28 11:03:48
TOR โครงการปรับปรุงผิวถนน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
TOR โครงการปรับปรุงผิวถนน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม - - อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม- ราคากลาง ...
2020-03-16 14:58:15
TOR คอมพิวเตอร์ 45 เครื่อง
TOR คอมพิวเตอร์ 45 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตารางราคากลางคอมพิวเตอร์45เครื่อง ...
2020-03-12 16:51:24
TOR การจัดจ้างตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
TOR การจัดจ้างตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-03-12 15:44:04
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีในตัวอย่างน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีในตัวอย่างน้ำ จำนวน 1 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-03-12 15:37:09
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกราฟิกระดับสูง 45 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลกราฟิกระดับสูง 45 เครื่องอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2020-03-12 15:34:29
tor คอมพิวเตอร์45 เครื่อง ครั้งที่2
TORคอมพิวเตอร์45เครื่องครั้งที่2.pdf ...
2020-03-06 16:20:14
ข่าวย้อนหลัง