หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตผลงานการสร้างภาพเคลื่อนไหวขั ...
2024-04-05 14:32:20
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบประมวลผลทางโลจิสติกส์
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบประมวลผลทางโลจิสติก ...
2024-04-05 14:31:07
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2024-04-01 14:34:13
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2023-04-20 13:42:45
TOR โครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ อาคาร 37
TOR โครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ อาคาร 37 : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รา ...
2023-04-03 16:53:39
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมิเดีย ด้วยวิธีการ e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการเรียนเสมือนจริงด้านสื่อและมัลติมิเดีย ด้วยวิธีการ e-bidding- ...
2023-01-25 14:07:26
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธี e-bidding- อ่านรายละเ ...
2023-01-25 14:01:48
TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)- ...
2023-01-25 11:18:39
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการทางอ ...
2023-01-23 16:55:27
ประกวดราคาซื้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน40ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน40ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่ ...
2022-12-07 14:54:11
ข่าวย้อนหลัง