หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน40ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน40ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล่ ...
2022-12-07 14:54:11
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธี e-bidding- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2022-07-27 12:43:52
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (SIMULATION LAB) จำนวน7รายการโดยวิธีคัดเลือก
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (SIMULATION LAB) จำนวน7รายการโดยวิธีคัดเลื ...
2022-07-26 17:10:16
TOR โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud
TOR โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud- อ่านรายละเอียด TOR- ตารางแสดงวงเงินงบประม ...
2022-01-25 20:27:32
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloudด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloudด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ...
2022-01-25 20:15:20
TOR เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน2เครื่อง
TOR เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน2เครื่อง- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม- ตารางแสดงวงเง ...
2021-12-14 17:02:07
TOR เครื่องปั่นแยกและเพาะเลี้ยงเชลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน1เครื่อง
TOR เครื่องปั่นแยกและเพาะเลี้ยงเชลล์ภายใต้การควบคุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน1เครื่อง- อ่านรายละ ...
2021-12-14 17:03:03
ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น PM 2.5 ภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น PM 2.5 ภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ...
2021-10-28 14:41:48
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดรั ...
2021-07-11 11:28:54
ข่าวย้อนหลัง