หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ สำหรับตรวจหารอยนิ้วมือแฝง จำนวน 1 ตู้
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ สำหรับตรวจหารอ ...
2022-10-10 16:19:06
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบหุ่นยนต์ในอุตส ...
2022-10-10 16:17:51
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศอ่านรายละเอียดเพิ ...
2022-10-10 16:16:51
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่องอ่านรายละเอี ...
2022-10-10 16:15:44
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่องอ่ ...
2022-09-30 14:39:06
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเ ...
2022-09-23 16:33:37
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ข ...
2022-09-23 16:32:12
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ทดสอบหาความแรง และสารสำคัญในกัญชาด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ทดสอบหาความแรง และสารสำคัญในกัญ ...
2022-09-23 16:11:47
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการทางคลินิกสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ตัว
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการทางคลินิกสาธารณสุขศาสตร์ จ ...
2022-09-20 15:48:02
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้ ...
2022-09-20 15:45:45
ข่าวย้อนหลัง