หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Tor เครื่องวัดสีตัวอย่างน้ำ ครั้งที่2
TORเครื่องวัดสีในตัวอย่างน้ำครั้งที่2 ...
2020-03-06 16:15:07
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Class Room
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Smart Class Roomอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดราคากล ...
2020-02-25 11:35:55
TORเครื่องวัดคุณภาพสี
TORเครื่องวัดคุณภาพสี.pdf ...
2020-02-13 14:04:23
TORเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ
TORเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ.pdf ...
2020-02-13 14:03:03
TORเครื่องอ่านปฎิกิริยา
TORเครื่องอ่านปฎิกิริยา.pdf ...
2020-02-13 14:02:00
TORโซล่าเซลล์
TORโซล่าเซลล์.pdf ...
2020-02-13 14:00:04
TORชุดถ่ายภาพ
TORชุดถ่ายภาพ.pdf ...
2020-02-13 13:51:37
TORชุดทดลองปฎิบัติการวงจรอิเล็ก
TORชุดทดลองปฎิบัติการวงจรอิเล็ก.pdf ...
2020-02-13 12:27:14
TORชุดทดลองปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า
TORชุดทดลองปฎิบัติการวงจรไฟฟ้า.pdf ...
2020-02-13 12:26:29
ตารางราคากลางชุดถ่ายภาพ
ตารางราคากลางชุดถ่ายภาพ.pdf ...
2020-02-13 12:24:45
ข่าวย้อนหลัง