หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฎิบัติการเรียนรู้ระบบหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชุดฝึกปฎิบัติการเรียนรู้ระบบหุ่นยนต์ในอุ ...
2022-10-04 16:03:18
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ ...
2022-10-04 16:02:04
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิอ่านรายละเอ ...
2022-10-04 16:00:44
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิสำหรับตรวจหารอยนิ้วมือแฝง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตู้อบซุปเปอร์กลูขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภู ...
2022-10-03 13:14:05
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตู้บ่มเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตู้บ่มเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ ...
2022-10-03 11:33:20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องบดตัวอย่างแบบหยาบและละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องบดตัวอย่างแบบหยาบและละเอียดอ่านรา ...
2022-10-03 11:32:23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำ ...
2022-10-03 10:05:10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ วิทยาเขตนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กำหนดร ...
2022-10-03 10:02:43
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวิเคราะห์มวลสารแมสสเปคโตรมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่องอ่ ...
2022-09-30 14:39:06
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2022-09-30 13:33:39
ข่าวย้อนหลัง