หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2023-06-02 15:57:31
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้ ...
2023-06-02 09:40:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนพร้อมทางเดินลานจอดรถ กำแพงกันดิน ระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนพร้อมทางเดินลานจอดรถ กำแพงกันดิน ระบบระบายน้ำ แล ...
2023-05-31 16:08:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัตรกรรมและการจัดการ อาคาร 37 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียนวิทยาลัยนวัตรกรรมและการจัดการ อาคาร 37 โดยวิธี ...
2023-05-31 16:07:51
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฎิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้ ...
2023-05-29 15:50:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ ...
2023-05-24 14:10:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาซอฟแวร์วิเคราะห์ผลกระทบของอุทกภัยอัจฉริยะด้วยข้อมูลดาวเทียมเรด้าร์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาซอฟแวร์วิเคราะห์ผลกระทบของอุทกภัยอัจฉริยะด้วยข้อมูลดาวเทียมเรด้าร์ ...
2023-05-24 14:08:59
ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่องอ่านรายละเอี ...
2023-05-24 11:33:56
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับห้องปฏิบัติ ...
2023-05-24 11:32:39
ข่าวย้อนหลัง