หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning Room)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ (Active Hyflex Learning ...
2024-06-20 16:18:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน45เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน45เครื่อง- อ่านรายละเอียดเพิ่ม ...
2024-06-20 14:47:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ Interactive Board
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะ Interactive Board- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2024-06-20 14:44:38
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ ห้องเรียนและห้องประชุม 1157 และปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงห้องเรียนรู้อิสระ ห้องเรียนแ ...
2024-06-18 15:03:08
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายแบบวัดแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกายแบบวัดแยกส่วน จำนวน 1 เครื่อ ...
2024-06-18 13:48:53
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงตู้ไฟฟ้า Ring Main UnitRMU พร้อมติดตั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างปรับปรุงตู้ไฟฟ้า Ring Main UnitRMU พ ...
2024-06-17 15:47:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านพาณิชยนาวี (ห้องเรียนเสมือนจริง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านพาณิชยนาวี (ห้องเรียนเสมือนจริง) ด้ว ...
2024-06-14 15:32:21
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์หัตถการปฐมพยาบาลและหัตถการทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์หัตถการปฐมพยาบาลและหัตถการทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุ ...
2024-06-14 15:31:28
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อระบบจอแสดงภาพสำหรับหอประชุมสุนันทานุสรณ์ (อาคาร 17) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อระบบจอแสดงภาพสำหรับหอประชุมสุนันทานุสรณ์ (อาคาร 17 ...
2024-06-14 15:01:11
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรมอ่านรายละเอียดเพิ่มเ ...
2024-06-14 15:00:08
ข่าวย้อนหลัง