หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา ...
2022-05-23 10:54:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดรา ...
2022-05-18 16:41:28
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีปร ...
2022-05-18 16:38:16
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ...
2022-05-03 16:05:16
ประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดรา ...
2022-05-03 16:03:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบห้องฝึกปฏิบัติการด้านสื่อมัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบห้องฝึกปฏิบัติการด้านสื่อมัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยวิธีคัด ...
2022-04-26 11:32:23
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ (Asphalt) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยว ...
2022-04-26 11:31:14
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการแ ...
2022-04-25 16:16:04
งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง
งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่องอ่านรายละเอียดเพ ...
2022-04-18 10:56:16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื ...
2022-04-12 16:14:57
ข่าวย้อนหลัง