หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการบิน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องฝึกปฏิบัติการบิน ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2022-01-26 11:10:52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดแอสฟัลท์ (Asphalt) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดแอสฟัลท์ (Asphalt) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ก ...
2022-01-26 11:09:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรุบปรุงอาคารสายสุทธานภดลส่วนที่เหลือทั้งหมด และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรุบปรุงอาคารสายสุทธานภดลส่วนที่เหลือทั้งหมด และปรับปรุงอุโมงค์ป ...
2022-01-26 11:08:01
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloudอ่าน ...
2022-01-26 11:06:08
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloudอ ...
2022-01-26 11:02:51
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ...
2022-01-26 11:01:49
TOR โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud
TOR โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud- อ่านรายละเอียด TOR- ตารางแสดงวงเงินงบประม ...
2022-01-25 20:27:32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ เรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕ เรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative ...
2022-01-25 20:23:04
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloudด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloudด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ...
2022-01-25 20:15:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เ ...
2022-01-21 16:25:47
ข่าวย้อนหลัง