หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี พร้อมตกแต่ง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ...
2022-08-09 15:45:18
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 ...
2022-08-09 15:43:34
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างปรับปรุงชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจ้างปรับปรุงชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอ ...
2022-08-03 16:16:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสนามหญ้าฟุตบอลและลู่วิ่ง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสนามหญ้าฟุตบอลและลู่วิ่ง โดยวิธีคัดเลือกอ่านรายละเอียดเพิ ...
2022-08-03 09:57:31
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแหล ...
2022-08-02 10:16:50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation LAB) จำนวน 7 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง (Sim ...
2022-08-01 09:39:09
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธี e-bidding- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2022-07-27 12:43:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอ่านรายละเอีย ...
2022-07-26 18:21:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโถงลิฟท์และห้องแต่งตัวพร้อมครุภัณฑ์ บริเวณชั้น 4 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโถงลิฟท์และห้องแต่งตัวพร้อมครุภัณฑ์ บริเวณชั้น 4 โดยวิธี ...
2022-07-26 18:19:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ...
2022-07-26 18:18:25
ข่าวย้อนหลัง