หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวิเคราะห์พยาธิสภาพของชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) เครื่องวิเคราะห์พยาธิสภาพของชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่องอ่าน ...
2021-11-17 09:06:21
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)ตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส ll เอ2 (Biohazard Safety Cabinet Class ll Type A2) จำนวน 2 ตู้
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)ตู้ปลอดเชื้อแบบคลาส ll เอ2 (Biohazard Safety Cabinet Class ...
2021-11-17 09:05:15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcript
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างพัฒนาระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึก ...
2021-11-15 16:24:40
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 26 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 26 เครื่องอ่านรา ...
2021-11-15 16:23:20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล ...
2021-11-11 15:13:21
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)ข้อสอบ Oxford Online Placement Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)ข้อสอบ Oxford Online Placement Test โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ...
2021-11-09 17:33:33
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานประมวลระดับสูง จำนวน 15 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา สำหรับงานประมวลระดับสูง จำนวน 1 ...
2021-11-09 17:32:05
ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น PM 2.5 ภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น PM 2.5 ภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ...
2021-10-28 14:41:48
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น4คณะศิลปกรรมศาสตร์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น4คณ ...
2021-09-03 10:23:11
ข่าวย้อนหลัง