หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบประมวลผลทางโลจิสติกส์
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบประมวลผลทางโลจิสติกส์

SSRU ADMIN
2024-04-05 14:31:07

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระบบประมวลผลทางโลจิสติกส์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา