หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบสำรองข้อมูล VM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบสำรองข้อมูล VM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

SSRU ADMIN
2022-09-15 11:52:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบสำรองข้อมูล VM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา