หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ

SSRU ADMIN
2023-03-21 15:55:31

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและนันทนาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดแบบ

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา