หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

SSRU ADMIN
2023-01-23 16:55:27

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา