หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ระยะที่ ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ระยะที่ ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

SSRU ADMIN
2019-05-22 11:10:10

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม(ระยะที่ ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


อ่านรายละเอียด