หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

SSRU ADMIN
2023-01-25 11:18:39

TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ACM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- ตารางราคากลางครุภัณฑ์