หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลรักษาวามปลอดภัยและงานจราจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลรักษาวามปลอดภัยและงานจราจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

admin pasadu
2018-05-10 12:03:54

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลรักษาวามปลอดภัยและงานจราจร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม