หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > โครงการจัดซื้อระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการจัดซื้อระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

SSRU ADMIN
2021-10-01 12:05:15

โครงการจัดซื้อระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา