หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 ระบบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 ระบบ

SSRU ADMIN
2021-10-01 12:07:59

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการระบบโปรแกรมบริหารด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 ระบบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา