หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 35,29 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 35,29 โดยวิธีคัดเลือก

SSRU ADMIN
2021-11-01 15:54:12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 35,29  โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา