หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างบันไดทางเดิน และโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและบริการ Multifunction
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างบันไดทางเดิน และโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและบริการ Multifunction

SSRU ADMIN
2022-04-05 09:54:07

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างบันไดทางเดิน และโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการท่องเที่ยวและบริการ Multifunction

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา