หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ คณะครุศาสตร์
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ คณะครุศาสตร์

SSRU ADMIN
2021-10-06 16:14:03

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ คณะครุศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา