หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

SSRU ADMIN
2021-10-06 16:15:31

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา