หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีคัดเลือก

SSRU ADMIN
2021-10-06 16:18:50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา