หน้าหลัก > ข่าว > แผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์กลยุทธ์การสอนของครูต้นแบบ และจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์กลยุทธ์การสอนของครูต้นแบบ และจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต

SSRU ADMIN
2022-04-07 09:57:14

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์กลยุทธ์การสอนของครูต้นแบบ และจ้างเช่าอุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา