หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและปรับปรุงระบบห้องประชุมแบบไฮบริด และระบบการเรียนการสอนรูปแบบไฮบริด โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและปรับปรุงระบบห้องประชุมแบบไฮบริด และระบบการเรียนการสอนรูปแบบไฮบริด โดยวิธีคัดเลือก

SSRU ADMIN
2022-09-07 11:22:55

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและปรับปรุงระบบห้องประชุมแบบไฮบริด และระบบการเรียนการสอนรูปแบบไฮบริด โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา