หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง

SSRU ADMIN
2021-10-07 15:16:06

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา