หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเต็มตัว ฟังเสียงในร่างกายได้ พร้อมจอแสดงผล
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเต็มตัว ฟังเสียงในร่างกายได้ พร้อมจอแสดงผล

SSRU ADMIN
2021-10-11 15:51:41

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ใหญ่ขั้นสูงแบบเต็มตัว ฟังเสียงในร่างกายได้ พร้อมจอแสดงผล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา