หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการงานจ้างเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภายคุมคาม Cyber (รอบ2)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการงานจ้างเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภายคุมคาม Cyber (รอบ2)

SSRU ADMIN
2021-09-13 11:58:46

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการงานจ้างเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 2 วงจร พร้อมระบบป้องกันภายคุมคาม Cyber (รอบ2)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา