หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

SSRU ADMIN
2021-09-16 09:59:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา