หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศผู้ชนะ > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น 4 สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น 4 สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

SSRU ADMIN
2021-09-16 10:01:42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องโถงทางเดินชั้น 4 สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา